Enjoy Peterman RESPONSIBLY

De toegang tot de website is uitsluitend voorbehouden aan meerderjarige personen.

Geef je geboortedatum in

Entrer

Door op de buttons te klikken, aanvaard je onderstaande Algemene Voorwaarden.
Lees hier de Peterman verantwoordelijkheidsverklaring. Peterman logo & fles-designs zijn trademarks van Ets. P. Bruggeman N.V.

Gebruiksvoorwaarden

1. Etn. P. Bruggeman N.V. handelt conform de Belgische wetgeving over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (KB van de 8 december 1992). Zie daarvoor : http://www.privacy.fgov.be.

2. De persoonsgegevens bekomen via deze site, worden geregistreerd in de bestanden van Etn. P. Bruggeman N.V., Wiedauwkaai n°56 te 9000 Gent. U staat in voor de juistheid van de verstrekte persoonlijke gegevens.

3. Etn. P. Bruggeman N.V. kan deze gegevens gebruiken om informatie te verstrekken over zijn toekomstige initiatieven. De gegevens van de spelers worden niet verkocht, uitgeleend, verhuurd of bekendgemaakt aan derden.